Kronen en bruggen

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. 

Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. U zult dan ook normaal gesproken enkele keren bij ons moeten terugkomen.

Kronen

Een kroon is een kapje dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Een kroon is nodig als er onvoldoende houvast is voor een vulling. Door tandbederf kan een goot deel van de tand of kies verloren gaan. Een kroon is dan een goede oplossing. Tevens kan een kroon het uiterlijk van uw gebit verbeteren. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

Bruggen

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies.

Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.