Vullen

Composiet wordt gebruikt voor het vullen van gaatjes, het repareren van afgebroken tanden, het verfraaien van verkleurde tanden of tanden met een afwijkende vorm. De behandeling wordt uitgevoerd in een aantal stappen:

1:Het afslijpen van tand of kies:

Wanneer een vulling in een kies moet worden vervangen, dan wordt eerst de oude vulling verwijderd. Wordt een kies voor de eerste keer gevuld, dan wordt alleen het aangetaste deel van de kies weggeslepen. Als de vulling wordt aangebracht om een tand mooier te maken, hoeft niets of slechts zeer weinig van de tand of kies te worden weggeslepen.

2:Het droogleggen van de tand of kies:

Om de vulling aan de tand of kies te laten plakken, moet het tandoppervlak droog zijn.

Het oppervlak van de tand of kies droog gemaakt worden met een afzuiger en wattenrollen.

3:De plaktechniek:

Eerst wordt er een hechtlaag aangebracht waardoor de vulling beter hecht aan de tand of kies.

Deze hechtlaag wordt met licht uitgehard.

4: Het vullen:

Het vulmateriaal wordt meestal in een aantal lagen op de tand of kies aangebracht. De witte vulling van composiet komt op de hechtlaag. Vervolgens wordt het composiet door belichting uitgehard.

5:Het afwerken van de vulling:

Tot slot wordt het oppervlak van de vulling gepolijst. Op die manier wordt de vulling mooi glad en wordt een mooie aansluiting met de rest van de tand of kies verkregen.