Periodieke controle

Bij ons in de praktijk besteden we veel aandacht aan preventie, het voorkomen van problemen in de mond. In principe zien we iedereen graag twee keer per jaar voor controle. U ontvangt een half jaar na uw periodieke controle een nieuwe oproep per e-mail. U mag ook direct na uw controlebezoek een nieuwe afspraak inplannen bij de balieassistente.

Tijdens de controle zal de conditie van uw tanden en tandvlees onderzocht worden. Zo zal er gekeken worden of er geen gaatjes in uw tanden en kiezen zitten en of uw tandvlees niet ontstoken is. Als uw mondhygiëne ontoereikend is, zal er samen met u gekeken worden hoe deze verbeterd kan worden. Voeding speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van gaatjes. Indien nodig zal er bekeken worden wat er gedaan kan worden om uw mondgezondheid te bevorderen. Mondhygiëne instructies worden bij ons over het algemeen door een van onze preventiemedewerkers (mondhygiëniste, paro-preventieassistente of preventieassistente) gegeven.

Overige behandelingen

De gezondheid van het tandvlees is erg belangrijk. Ontstoken tandvlees kan wanneer dit niet behandeld wordt overgaan in verlies van de steun gevende weefsels rondom de tanden en kiezen (het parodontium). Een ontsteking van het parodontium, ook wel parodontitis genoemd, kan uiteindelijk leiden tot verlies van de tanden en kiezen. Dat moet natuurlijk ten allen tijden voorkomen worden! Als er sprake is van ontstoken tandvlees zal de tandarts u zelf advies geven of adviseren een afspraak te maken bij één van onze preventiemedewerkers (mondhygiëniste, paro-preventieassistente of preventieassistente). Er wordt  instructie gegeven hoe u zelf iets aan het ontstoken tandvlees kunt doen. Daarnaast zal er gekeken worden of er tandsteen op de tanden en/of kiezen aanwezig is. Tandsteen zorgt voor een slechte conditie van het tandvlees en daarom is het belangrijk aanwezig tandsteen eens in de zoveel tijd weg te laten halen. Wanneer de hoeveelheid tandsteen beperkt is en er geen verdere behandeling plaats hoeft te vinden, zal dit tijdens de periodieke controle door de tandarts verwijderd worden. Als er veel tandsteen zit, het tandsteen ook onder het tandvlees zit en/of er sprake is van parodontitis, zal de tandarts u aan de hand van een meting verwijzen naar één van onze preventiemedewerkers, die het beste past bij de behandeling die u nodig heeft.

Bij een goede periodieke controle hoort ook het eens in de zoveel tijd maken van röntgenfoto’s. Met name de plekken tussen de kiezen kunnen veelal niet direct met het oog beoordeeld worden en dit zijn juist de plekken waar snel gaatjes kunnen ontstaan. Daarnaast kunnen röntgenfoto’s behulpzaam zijn bij het opsporen van tandsteen onder het tandvlees. Over het wel of niet maken van een röntgenfoto bestaat weleens eens discussie, omdat teveel röntgenstraling niet goed is voor de gezondheid. U mag er altijd van uitgaan dat wij een goede afweging maken of het maken van een röntgenfoto in een gegeven situatie wel of niet gerechtvaardigd is.

Als een gaatje geconstateerd wordt is het nodig deze te vullen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Na het leggen van de meest gebruikte soort vulling mag u direct eten. Mocht de tandarts een ander soort vulling  gebruiken waarna u niet direct mag eten, dan zal hij/zij dit aan u melden met de juiste instructie.

Met composiet, wit vulmateriaal, kunnen we een kies of tand fraai herstellen zolang er voldoende resterend tandmateriaal is. Als er dusdanig veel van een gebitselement verloren is gegaan door gaatjes in het verleden of een fractuur, kan het zijn dat er gekozen moet worden voor een kroon. Hierbij wordt rondom een stuk van de tand of kies afgeslepen en op het resterende stuk tand of kies wordt een kroon geplaatst. Deze zijn vrijwel altijd van tandkleurig materiaal. Een kroon houdt het resterende deel van de tand of kies bij elkaar om het (verder) afbreken te voorkomen.

Een tand of kies kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val. Gevoeligheid met warm en koud, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook kan het zijn dat u (nog) geen klachten hebt. De tandarts komt er dan achter bij het maken van een controlefoto of tijdens het vullen van uw kies.

De behandeling hiervan is ongeveer als volgt:

Eerst wordt er een foto gemaakt om te kijken hoe de wortels lopen en krijgt u een verdoving. Dan plaatst de tandarts in de meeste gevallen een cofferdam, ook wel rubberdam genoemd. Dit is een rubberen lapje die de kies isoleert zodat de tandarts een ‘schoon’ werkgebied heeft. De tandarts boort de kies in het kauwvlak open en haalt met vijltjes het ontstoken weefsel en de zenuw uit het kanaal. Met desinfecterend middel wordt de kies gespoeld. De schoongemaakte kanalen vult de tandarts op met rubberen stiftjes en hij sluit de kies weer af met een vulling. Vaak wordt de behandeling in 2 afspraken gepland. Het opvullen van de kanalen en het vullen van de kies gebeurt dan op de tweede afspraak. De kies krijgt dan na de eerste behandeling een tijdelijke vulling.

Tandarts Birk Büschen voert de wortelkanaalbehandeling uit met behulp van de microscoop. Dit vergt hoge concentratie. De slagingskans is hierbij hoger (95%) ten opzichte van behandeling zonder microscoop (75%).

De AirSmile behandeling is een vrijwel onzichtbare manier om tanden recht te zetten. Elke aligner (bitje) wordt twee weken gedragen voor hij wordt vervangen door de volgende in de reeks. De behandelingsduur is afhankelijk van de specifieke behoeften van de patiënt en wordt bepaald door de AirSmile behandelaar.

Een prothese wordt in de volksmond ook wel een kunstgebit genoemd. Er zijn verschillende soorten protheses. 

De volledige prothese
De volledige prothese is gemaakt van een roze, tandvleeskleurige kunsthars. Daarin zijn de kunsttanden en kiezen verankerd. De gehele plaatprothese rust op het slijmvlies van de mond.

De frameprothese
De frameprothese is gemaakt van metaal. Op het metaal is een tandvleeskleurige kunsthars aangebracht. Daarop zitten de kunsttanden of -kiezen. De frameprothese rust vooral op een deel van de overgebleven tanden of kiezen.

Partiële prothese

De partiële/gedeeltelijke prothese dient als één vervanging van een of meer tanden of kiezen maar niet van alle tanden en kiezen. Een goede oplossing als uw verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat (kunnen) worden vervangen. Of voor tijdelijke overbrugging totdat er een brug of implantaat geplaatst kan worden.

Een prothese kunt u uit de mond nemen. Bruggen, kronen en implantaten niet; die zitten vast in de mond.

Een volledige prothese, wanneer er geen één eigen tanden/kiezen meer in de betreffende boven- of onderkaak aanwezig zijn, wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u ook nog een tandartsverzekering, dan zal de vergoeding nog iets hoger uitvallen.

Alle andere protheses komen alleen in aanmerking voor een vergoeding door de verzekering als u een tandartsverzekering heeft afgesloten.

Uitleg over alle overige behandelingen kunt vinden op https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/behandelingen/  Of vraag de balieassistente of de tandarts om uitleg.

Contract volledige prothese en klikgebit:

Tandartspraktijk De Vervulling heeft een contract bij Zorgverzekeraar CZ voor:

– volledige prothese
– klikgebit (prothese op implantaten).