Nieuwe patiënten

Op dit moment kunnen wij geen nieuwe patiënten aannemen.

Gegevens vorige tandarts:

Voordat uw eerste controle plaats vindt, is het belangrijk dat de gegevens van uw oude tandarts bij ons binnen zijn. Middels een machtigingsformulier wat u door ons toegezonden kunt krijgen, kunnen wij deze gegevens voor u opvragen. Met behulp van de gegevens van de vorige tandarts kunnen we uw behandelhistorie bekijken en is het in sommige situaties niet nodig nieuwe foto’s te maken.

Eerste afspraak:

De eerste afspraak nemen we wat meer tijd om kennis met u te maken en u de gelegenheid te bieden vragen te stellen. Daarnaast bekijkt de tandarts uw behandel historie en uw gebitsgezondheid wordt uitgebreid onderzocht en besproken. Aandacht voor uw wensen staat hierbij centraal. Wij hopen u zo op een prettige manier welkom te heten in onze tandartspraktijk.